Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en gestreefd wordt naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs electronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website of aan langs electronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

De HVN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door de HVN op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.
Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken met uw arts.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

 
 

Nieuws

02.05.2017

Presentatie Leiden 29-4-2017

lees meer

19.11.2016

presentatie dr Fijnheer

lees meer

Succesverhaal

Informatiefilm

Informatiefilm

lees meer