Voorwaarden donorschap hemochromatose patienten

Goed ingestelde hemochromatose patiënten kunnen onder bepaalde voorwaarden bloeddonor worden.

In samenwerking met de Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN) heeft Sanquin onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om mensen met hemochromatose toe te laten als reguliere bloeddonor. De conclusie is dat het bloed van mensen met primaire hemochromatose geschikt is voor transfusie aan patiënten als daarbij een aantal regels en voorwaarden in acht wordt genomen.
Sanquin heeft inmiddels haar beleid gewijzigd waardoor personen met primaire hemochromatose als bloeddonor welkom zijn. Zij moeten dan wel aan enkele voorwaarden voldoen.

De belangrijkste voorwaarden om met primaire hemochromatose (erfelijke vorm) bij Sanquin reguliere bloeddonor te worden, zodat uw bloed aan patiënten gegeven kan worden, zijn:
• Aanmelding is pas mogelijk in de zogeheten onderhoudsfase van de behandeling. 
   In deze fase is de hoeveelheid ijzer in het lichaam verminderd tot een normale waarde en dient enkele keren per jaar
   bloed te worden afgenomen om een toename van de hoeveelheid ijzer te voorkomen.
• Uw ferritinewaarde in het bloed moet gedaald zijn tot onder de 100 microgram per liter.
• U moet minimaal 18 jaar zijn en bij aanmelding niet ouder dan 65 jaar.
   Mensen kunnen tot hun 70ste jaar bloeddonor zijn.
• Uw behandelend arts moet u aanmelden bij Sanquin als reguliere bloeddonor en daarbij de  recente bepaling van de
   ferritinewaarde van uw bloed vermelden. Een aanmeldformulier hiervoor is op de Sanquin website verkrijgbaar
• Uw arts moet jaarlijks opnieuw bevestigen via een formulier (inclusief een recente bepaling van de ferritinewaarde) dat
   de hemochromatose bij u nog steeds in een stabiele fase is. Een standaardformulier hiervoor is bij Sanquin verkrijgbaar. 
   Om reguliere bloeddonor te blijven dient uw ferritinewaarde altijd lager dan 100 microgram per liter te zijn.
• U bent verder gezond en u voldoet aan de voorwaarden die ook voor overige donors gelden.

Na de verwijzing door uw behandelend arts beoordeelt een donorarts van Sanquin vervolgens de aanvraag en of u aan alle voorwaarden voldoet. Hij neemt daarvoor telefonisch contact met u op en verifieert samen met u de aanvraag.
Als de aanvraag akkoord wordt bevonden en u bloeddonor kan en wilt worden, stuurt de donoradministratie van Sanquin vervolgens informatie over het bloedgeven en een donorverklaring aan u op.
Nadat u de donorverklaring heeft terug gestuurd kunt u met Sanquin contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een eerste keuring bij een Sanquin arts.
Van belang is om te weten dat bij Sanquin de frequentie van doneren maximaal 3 keer per jaar is voor vrouwen en maximaal 5 keer per jaar voor mannen. Tussen twee opeenvolgende donaties moet minimaal 8 weken zitten.
Direct voorafgaand aan iedere donatie wordt u door een arts van Sanquin gekeurd. Daarvoor moet u elke keer een medische vragenlijst in vullen met vragen over uw gezondheidstoestand en de veiligheid van uw bloed voor patiënten. Ook wordt uw hemoglobinegehalte en bloeddruk gemeten. Mocht bloed doneren toch een risico vormen voor uw eigen gezondheid, bijvoorbeeld omdat uw hartproblemen heeft, dan zullen we u helaas moeten afkeuren en zult u voor aderlating weer terugverwezen worden naar uw behandelaar.

U kunt doneren op elke Sanquin locatie en hoeft daarvoor, behalve voor uw eerste keuring, geen afspraak te maken. Wel dient u rekening te houden met de toegestane donatie-intervallen, tussen iedere donatie moet minimaal 8 weken zitten, mannen mogen maximaal 5 keer per jaar geven, vrouwen maximaal 3 keer.

Is de hemochromatose bij u nog niet in een stabiele fase of is uw ferritinegehalte hoger dan 100 microgram per liter of heeft u een secundaire vorm van hemochromatose (dit is hemochromatose ten gevolge van een andere ziekte), dan kan uw behandelend arts bij Sanquin een verzoek tot een therapeutische bloedafname (aderlating) indienen.
De donatie verloopt voor u op dezelfde wijze, het bloed wordt dan echter niet aan een patiënt toegediend.

Voor informatie voor uw behandelaar: Klik hier!


Heeft u zelf vragen neemt dan contact op met Sanquin 0800-5115
Arlinke Bokhorst, MD M&G
Manager Medische Donorzaken
Unit Donorzaken
Sanquin BloedvoorzieningNieuws

02.05.2017

Presentatie Leiden 29-4-2017

lees meer

19.11.2016

presentatie dr Fijnheer

lees meer

Succesverhaal

Informatiefilm

Informatiefilm

lees meer