Verwante Patiëntenverenigingen

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) wil de belangen behartigen van patiënten met een aandoening van de lever en/of galwegen, voorlichting geven over deze ziekten en daarmee samenhangende ziektebeelden en waar mogelijk lotgenotencontact organiseren.
Voor meer informatie: www.leverpatientenvereniging.nl

Diabetesvereniging Nederland

De Diabetesvereniging Nederland (DVN) ondersteunt leden op allerlei manieren in hun strijd voor betere diabeteszorg en een betere kwaliteit van leven. Diabetes is een ziekte die iedereen kan overkomen. U kunt er heel gewoon mee leven en werken, als u uw diabetes en uw leven goed regelt. DVN helpt daarbij.
Voor meer informatie: www.dvn.nl

Hart & Vaatgroep

De Hart & Vaatgroep is de patiëntenorganisatie van en voor mensen met een hart- of vaatziekte. Zowel landelijk als regionaal richt De Hart&Vaatgroep zich op informatievoorziening, lotgenotencontact, leefstijlmanagement en collectieve belangenbehartiging.
Voor meer informatie: www.hartenvaatgroep.nl

Maag Lever Darm Stichting

De Maag Lever Darm Stichting is een onafhankelijke stichting die maag-, lever- en darmziekten wil voorkomen en bestrijden en de kwaliteit van leven van patiënten wil verbeteren. De rol die de Maag Lever Darm Stichting hierbij als geen ander inneemt is die van facilitator van wetenschappelijk onderzoek, voorlichter en kennisbron.
Voor meer informatie: www.mlds.nl

Reumafonds

Het Reumafonds strijdt al meer dan 85 jaar voor een beter leven met reuma vandaag en een leven zonder reuma morgen. Wij financieren onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, geven voorlichting en komen op voor mensen met reuma.
Voor meer informatie: www.reumafonds.nl


Nieuws

02.05.2017

Presentatie Leiden 29-4-2017

lees meer

19.11.2016

presentatie dr Fijnheer

lees meer

Succesverhaal

Informatiefilm

Informatiefilm

lees meer