Algemeen

Index

Relevance of dietary iron intake and bioavailability in the management of HFE hemochromatosis: a systematic review

Voedingsadvies bij HFE-hemochromatose

Hyperferritinemieën en ijzerstapelingsziekten: een klinisch algoritme

Richtlijn Hemochromatose

Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose

Hepcidine

Screening op hemochromatose

Protocol Aderlaten

Erythrocytapherese

Relevance of dietary iron intake and bioavailability in the management of HFE hemochromatosis: a systematic review

Klik hier! om het artikel van Moretti et al in de American Society for Nutrition te lezen

Terug naar index

Voedingsadvies bij HFE-hemochromatose

Dit rapport beoogt een voedingsadvies te geven dat gegrond is op wat tot op heden bekend is over het effect van voeding op met name de ijzerstapeling bij HFE-hemochromatose.
De reden dat de adviezen in principe alleen gelden voor de groep personen met HFE-genmutaties en toegespitst zijn op het minimaliseren van ijzerstapeling is dat naar het effect van voeding bij niet-HFE-geassocieerde ijzerstapeling weinig onderzoek gedaan is.
Ook naar andere (dan ijzerstapeling) gerelateerde gezondheidsklachten bij HFE-hemochromatose is weinig onderzoek gedaan. Personen met HFE-genmutaties – diegene met een ijzerstapeling door een afwijking van het HFE-gen – vormen overigens de grootste groep hemochromatosepatiënten (>90%) en vandaar dat de adviezen bestemd zijn voor het grootste deel van de hemochromatosepatiënten.

Op basis van het voedingsadvies kunnen patiënten zelf een weloverwogen keuze maken of en in hoeverre zij hun voeding aanpassen.


Dit onderzoek is verricht op verzoek van de Hemochromatose Vereniging Nederland (HVN).

Klik hier! voor het rapport
en
Klik hier! voor de bijlagen.

Terug naar index

Hyperferritinemieën en ijzerstapelingsziekten: een klinisch algoritme

Hoe pak je in de dagelijkse praktijk een gestegen ferritine-waarde aan en wanneer moet je denken aan  hemochromatose?
Wat is de stand van zaken van de fundamenteel-wetenschappelijke inzichten in de ijzerhuishouding en de daaraan verbonden aandoeningen?
Hoe ga je te werk om de diagnose van hemochromatose te bevestigen, het subtype van ijzerstapelingsziekte te bepalen, de uitgebreidheid van de orgaanaantasting in kaart te brengen en uiteraard ook de patiënt (en de familie) te behandelen?
Onderstaand overzichtsartikel probeert op al deze vragen een antwoord te bieden.
Voor het artikel van Professor Dr. David Cassiman Klik hier!       

Terug naar index

Richtlijn Hemochromatose

De Nederlandse Internisten Vereniging heeft een richtlijn hemochromatose opgesteld.
Voor een download van de samenvatting: Klik hier!
Voor een download van de volledige richtlijn: Klik hier!

Terug naar index

Dianostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose

In het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie is een samenvatting van de richtlijn "Diagnostiek en behandeling van hereditaire hemochromatose" verschenen.

Voor een download van het uitgebreide Engelstalige artikel: Klik Hier!
Voor een download van een beknopt Nederlandstalig artikel: Klik Hier!

Terug naar index

Hepcidine

In februari 2009 heeft prof. Swinkels een oratie gehouden met als titel "Met ijzer bruggen bouwen". In deze oratie gaat prof. Swinkels in op de rol die hepcidine speelt bij de ijzerstapeling in het menselijk lichaam.
Voor een download van de oratie: Klik hier!

Terug naar index

Screening op hemochromatose

In het Nederlands Tijdschrift voor Hematologie is een artikel verschenen over (familie)screening op hemochromatose.
Voor een download van het artikel: Klik hier!

Terug naar index

Protocol Aderlaten

In overleg met diverse ziekenhuizen en na bestudering van reeds bestaande protocols, heeft de HVN nu een voorbeeld protocol aderlaten gepubliceerd. De MAR (Medische Advies Raad) van de HVN heeft het protocol ook getoetst aan de Richtlijn Hemochromatose.
De bedoeling van dit protocol is dat het als onderdeel van de zorgstandaard, maar ook zelfstandig te gebruiken is.
Eenieder die daar behoefte aan heeft kan er kennis van nemen en ziekenhuizen die nu nog geen protocol hebben of een zeer beperkt protocol hebben, kunnen het downloaden.
Dit protocol is een kapstok waarop gepreludeerd kan en mag worden zolang de hoofdlijnen in stand blijven.
Het is daarmee niet zomaar een voorbeeld maar ook als onderdeel van de zorgstandaard een duidelijke aanbeveling.
Voor een download van het protocol: Klik hier!

Erythrocytapherese

Erythrocytapherese is de laatste 15 jaar ook gebruikt als behandelmethode bij Hemochromatose (naast aderlaten).
Eva Rombout-Sestrienkova e.a. hebben een studie uitgevoerd waarin erytrocytaferese vergeleken is met aderlating bij patiënten met een initiële behandeling. Tevens is de hypothese dat erythrocytapherese significant het aantal behandelingen vermindert, getest. Klik hier! om het rapport van deze studie door Eva Rombout-Sestrienkova e.a. te lezen.

In de uitgave van het Medisch Tijdschrift voor Geneeskunde, editie 2012;156:A4745 is ook een artikel over deze nieuwe techniek gepubliceerd door Eva Rombout-Sestrienkova e.a.
Klik hier! om dit artikel te lezen.

Therapeutische erythrocytapherese vergeleken met aderlaten bij de eerste behandeling van erfelijk Hemochromatose – Een proefonderzoek uit de periode 2002-2005, gepubliceerd/vertaald in 2007.
Voor een download van het artikel: Klik hier!

Terug naar index

 
 

Nieuws

02.05.2017

Presentatie Leiden 29-4-2017

lees meer

19.11.2016

presentatie dr Fijnheer

lees meer

Succesverhaal

Informatiefilm

Informatiefilm

lees meer